ONE MAN WHOLECAR ON MOSCOW METRO

ONE MAN WHOLECAR ON MOSCOW METRO

CHES – TRUBA, AN HARMONIOUS COMBO

CHES – TRUBA, AN HARMONIOUS COMBO

NATALIA RAK, ‘WHEN ARROWS ARE NOT ENOUGH’

NATALIA RAK, ‘WHEN ARROWS ARE NOT ENOUGH’

‘TIME FOR ART’ EXHIBITION

‘TIME FOR ART’ EXHIBITION

ODEITH INTERVIEWED IN MOSCOW

ODEITH INTERVIEWED IN MOSCOW

FORMA AGENCY AT ‘HEROES OF OUR TIME’

FORMA AGENCY AT ‘HEROES OF OUR TIME’

FORMA, ‘DAY OF VICTORY’

FORMA, ‘DAY OF VICTORY’

‘GRAFFITI ON THE CARPETS’ 2015

‘GRAFFITI ON THE CARPETS’ 2015

WATER BASED AT ART DE VIVRE (MOSCOW)

WATER BASED AT ART DE VIVRE (MOSCOW)